DESEN ERP MODÜL ÖZELLİKLERİ


Yönetim Raporlama Modülü

  • Ödeme ve Tahsilat Çizelgesi raporu: Günlük Nakit giriş ve çıkış takibi yapılabilir. Böylece, geleceğe dönük tahsilat ve ödemeler hızlı bir şekilde planlanır.
  • Karlılık Raporları: Fatura Bazlı, Malzeme Bazlı, İşyeri Bazlı, Müşteri Bazlı, Satış Personeli Bazlı karlılık raporlaması yapılır. Personel için Prim raporları hazırlanabilir.
  • Mali Durum raporu : Stok, İrsaliye, Cari Hesap, Kasa, Banka, Çek senet, Kredi vb. modüllerdeki bilgiler derlenmek suretiyle Mali Durum raporu ( Bilanço) oluşturulur. Böylece, şirketin Varlık ve Borçları anlık olarak karşılaştırmalı olarak analiz edilebilir.
  • Gelir Gider raporu: Satınalma, Satış, Banka, Kasa modüllerindeki bilgiler derlenmek suretiyle, Gelir Tablosu oluşturulabilir. Maliyet yöntemi olarak, Ağırlıklı Ortalama yada Son Maliyet seçilebilir.
  • Kdv Durum raporu: Satınalma ve Satış modüllerindeki bilgiler derlenmek ve önceki dönemden Devreden Kdv durumu da dikkate alınmak suretiyle tahmini olarak Ödenecek yada Devreden Kdv hesaplanabilir.