DESEN ERP MODÜL ÖZELLİKLERİ


Finans Modülü

 • Müşteri ve Satıcı cari hesapları için kart tanımlanabilir.
 • Sistemdeki tüm cari hesaplar için işyeri bazlı adres, telefon, istihbarat bilgi girişleri yapılabilir. Cari karta girilen istihbarat bilgileri o cariye sipariş, irsaliye ve fatura girilirken ekrana gösterilir.
 • Cari bazlı risk limiti tanımlanabilir, limitler raporlanabilir. Limiti aşan cari hesaplar blokeye alınabilir.
 • Müşteri hesapları sevkiyat tipi ve kargo şirketi türüne görüne göre gruplanabilir, sevkiyat için özel rutlar oluşturulabilir. Rutlara ait siparişler toplu olarak sevk emrine dönüştürülüp, toplu fatura çıktısı alınabilir.
 • Cari hesaplarda ödeme ve tahsilat grupları oluşturulabilir. Tahsilat şekli ve vade grubuna göre raporlar alınabilir.
 • Cari hesap ekstresi ile müşteri hesapları birden çok döviz türü ile takip edilebilir, e-mail atılabilir.
 • Cari hesaplara ait toplam borç ve alacaklar vadeli veya vadesiz olarak takip edilebilir.
 • Cari hesap bakiyeleri yaşlandırılabilir. Tek bir raporda tüm ayların özeti görülebilir
 • Her bir kullanıcıya özel, "Kasa, Banka, Pos hesapları" tanımlanabilir. Bu hesaplar daha sonraki evrak girişlerinde otomatik olarak gelir.
 • Şirkete ait Kasa, Banka, Pos, Çek ve Senet bordroları girilip, raporlanabilir.
 • Kasa, Banka, Pos ve Çek-senet hesaplarındaki değerler vadeli veya vadesiz olarak takip edilebilir.
 • "Çoklu Tahsilat" ekranı ile tek bir evrak üzerinde iken, birden çok evrak türü için tahsilat girişi yapılabilir. Yapılan tahsilatların ortalama vadesi tarih ve vade gün sayısı olarak ekranda görülebilir.
 • Kasa, Banka ve Cari Hesaplar için; Kur Farkı ekranları ile değerleme yapılabilir.
 • Çek ve senetlerin tüm statüleri ve hareketleri tek bir ekrandan takip edilebilir.
 • Müşteriden alınacak senetler, sisteme bilgi girişi yapıldıktan sonra, matbu olarak topluca yazdırılabilir. Böylece el ile senet yazmaktan kaynaklanabilecek hataların önüne geçilmiş olur.
 • Cari hesap kartında ''Özel Alanlar'' sekmesinde şirketin ihtiyacı olan özel bilgiler tanımlanabilir. Bu alanlar sorgulamalarda kullanılabilir.
 • Cari hesap kartına satınalma ve satışta geçerli olmak üzere, indirim oranları girilebilir.

Cari Bakiye Listesi Raporu (R)
Kasa Bakiye Listesi Raporu (R)
Pos Bakiye Listesi Raporu (R)
Yapılacak Cari Tahsilatlar Çizelgesi Raporu (R)
Yapılacak Cari Ödeme Çizelgesi Raporu (R)
Cari Aylık Kalan Raporu (R)
Cari Aylık Kalan Raporu (Vade Tarihli) (R)
Müşteri Çeki ve Senedi Raporu (R)
Kendi Çekimiz ve Senedimiz Raporu (R)
Ba Bs Mutabakat Raporu (R)
Ba Bs Beyanname Hazırlık Raporu (R)