DESEN ERP MODÜL ÖZELLİKLERİ


Araç Kiralama Takip ve Yönetim Modülü

  • Araçların marka, model vb. özellikleri tanımlanabilir.
  • Araç bazlı olarak kiralama sözleşmesi hazırlanabilir.
  • Kiralama sözleşmeleri, her ayın başında toplu olarak faturaya dönüştürülebilir.
  • Kiralama faturaları ve harcamalar, sistem tarafından otomatik olarak muhasebeleştirilir.
  • Araçlarla ilgili yapılan maliyetler, araç bazında takip edilir, maliyet yansıtma durumuna göre kategorize edilir, eğer maliyet kiracı firma ile alakalı ise bu maliyet o ay kesilecek Kiralama faturasının içerisine otomatik olarak dahil edilir.
  • Araçların km takibi, 2. el değerleri, tamir-bakım, sigorta, kasko vb. tüm takip işlemleri sisteme tanımlanır, geleceğe dönük olarak yapılacak işlerin listesi sistemden otomatik olarak alınabilir.
  • Kredi ile alınan araçların finans maliyetleri de dahil olmak üzere, araç ile ilgili tüm maliyetler detaylı takip edilir. Her hangi bir tarihte hangi araçtan ne kadar gelir elde edildiği sistem tarafından araç bazlı takip edilir.
  • Araçlardan elde edilecek tüm potansiyel gelir ve giderler raporlanabilir.
  • Satışa uygun araçlar raporu hazırlanabilir. Rapor ekranında araç yıl, model, kredi vb. parametreler girilmek suretiyle satışa uygun araçlar listelenebilir. Bu araçların satılması durumunda şirkete ne kadar nakit girdisi sağlanacağı görülebilir.
  • Sigorta, Kasko gibi giderleştirme dönemi özellik arz eden kayıtlar, otomatik olarak sistem tarafından dönem sayısınca taksitlendirilir. Böylece yıllık giderlerin ay bazında dönemsel takibi yapılmış olur.