SGK Primine ve Gelir Vergisine Tabi Olmayan Ödemeler

SGK Primine ve Gelir Vergisine Tabi Olmayan Ödemeler

SGK ya tabi bir işçinin, İşverene Toplam Maliyeti ne kadardır?

Gelin maliyetlere tek tek bakalım.

2019 yılı için belirlenen Asgari Ücretin brüt tutarı 2.558,40 TL’dir.

Bu ücretten, SGK Primi ve Gelir Vergisi kesintileri yapıldıktan sonra net tutar 1.829,02-TL oluyor.

Asgari ücretli bir kişi için en düşük Asgari Geçim İndirim tutarı ise en düşük 191,88 TL olmaktadır. 

Bu durumda Asgari Ücretli bir kişi için Ödenecek Net Maaş tutarı 2.020,90 TL olmaktadır.

Ancak, işverenin bu kişi için devlete ödediği SGK ve İşsizlik Fonu katkı paylarını da dahil ettiğimizde Asgari Ücretin maliyeti de artmaktadır. Firmanın vadesi geçmiş SGK borcu olup olmadığına göre bu maliyet değişmektedir.

Toplam Maliyet:

* SGK ya borcu olan için işveren için 3.134,03 TL

* SGK ya borcu olmayan işveren için ise 3.006,11 TL’dir.

Görüldüğü üzere net tutarı 2.029,90-TL olan Asgari Ücretin, işverene toplam maliyeti 3.134,03-TL’ye ulaşabilmektedir. Maaş artışları vb. durumlarda, personel maliyetlerinin daha da art artmaması için yapılabilecek işler var.

Ticari hayatın içinde personele ödenmesi gereken birçok ekstra ücret kalemleri de olmaktadır. Bunların hepsi SGK primine ve Gelir vergisine tabi değil. Maliyetlerin de yukarıdaki gibi olduğu yüksek çıktığını düşündüğümüzde, aşağıda yazılan ödemeler için neden daha fazla prim ya da vergi ödeyesiniz.

Peki, hangi ödemelerden nasıl vergi avantajı sağlayabiliriz. Gelin bu ödemelerden bazılarına göz atalım;

ÖDEMENİN TÜRÜ SGK GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ
Aile Yardımı Asgari Ücretin % 10 u kadar istisna 2019 için 255,84 TL Var Var
Çocuk Yardımı Her çocuk için Asgari Ücretin % 2 si kadar istisna (en fazla 2 çocuk) 2019 yılı için 1 çocuk aylık 51,17 TL Sınırlı (GVK 25/4) 0-6 yaş grubu 65,30 TL ve 6 yaş üstü için 32,65 TL Var
Doğum Yardımı Yok, (Miktarı ne olursa olsun) Sınırlı (GVK 25/5) 2 aylık ücrete kadar Var
Evlenme Yardımı Yok, (Miktarı ne olursa olsun) Sınırlı (GVK 25/5) 2 aylık ücrete kadar Yok
Giyecek Yardımı (Ayni) Yok Var Yok
Huzur Hakkı Yok Var Var
İhbar Tazminatı Yok Var Var
Kasa Tazminatı Yok Var Var
Kıdem Tazminatı Yok Sınırlı (GVK 25/7) Var
Konut Lojman Yok Sınırlı (GVK 23/9) Yok
Ölüm Yardımı Yok, (Miktarı ne olursa olsun Anne, Baba, Eş, Çocuk) Yok Var
Sağlık Yardımı (ayni) Yok Yok Yok
Şahıs Sigorta Primi Yok Sınırlı (GVK 89) Var
Tabii Afet Yardımı Yok Var Var
Taşıt (Servis) Yok Yok Yok
Personelin evinden işe gelip gitmesi için abonman bileti verilmesi (belgelenmesi Şart) Yok Yok Yok
Yakacak (Ayni) Yok Var Var
Yemek (ayni) Yok Yok Yok
Yemek (Nakdi) Asgari ücretin %6’sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması Var Var
Yolluk Yok Sınırlı (GVK 24/2) Var
Çıraklık Ücreti Yok, (Okul öder) Sınırlı (GVK 25/5) Asgari ücrete kadar yok Yok, (3308 sayılı)

Yeni evli olanlara evlenme yardımı, çocuğu olanlara çocuk yardımı, iş seyahatine çıkanlara harcırah-yolluk, veznedara kasa tazminatı, şirket ortaklarına ya da yönetim kuruluna huzur hakkı veya ölüm durumunda vefat yardımı, doğum durumunda doğum yardımı vb. hayatın içinde olabilecek durumlara göre yararlanılabilecek istisnalar da mevcuttur.

Ne dersiniz, kafa yormaya değmez mi?