Elektronik Tebligat

Elektronik tebligat

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, yeni bir iletişim aracıdır. 06.12.2018 tarihinde yayınlanan yönetmelikle beraber, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bu sistem üzerinden tebligat yapılacaktır. Bu sistemin başvuruları 01.01.2019 tarihinden başlayan ve 31.01.2019 tarihinde bitecek olan bu sistemin işletilmesi, 15.03. 2018 tarihinde yapılan değişiklikle PTT A.Ş. tarafından yapılacaktır.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, Tebligat Kanuna göre, tebligat göndermeye yetkili kurumlar tarafından yapılacaktır.

Ön muhasebe veya tüm muhasebe işlemlerini ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) programı üzerinden takip eden müşteriler için de bu tebligat önemlidir. Daha önce alınmış olan KEP uygulamasından tamamen farklıdır. Daha önce KEP adresi alanlar, Elektronik Tebligat adresi almaları zorunludur. Vergi dairesi E Tebligat uygulamasından da farklı bir uygulamadır.

Sisteme başvurular iki yöntemle olmaktadır. Birincisi, bireysel başvuru için https://basvuru.etebligat.gov.tr/ internet adresinden yapılmaktadır. İkincisi, kurumsal başvurudur. Kurumsal başvuruda ise, PTT A.Ş. tarafından, kanunda belirtilen ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgiler talep edilir. İlgili kurumlar ( örnek: A.Ş. ve LTD. ŞTİ. için ticaret odaları ) bu bilgileri bir ay içerisinde bildirmek zorundadırlar. 

PTT A.Ş. bu bilgileri esas alarak, üç ay içerisinde e tebligat adreslerini oluşturmak zorundadır. PTT A.Ş. oluşturulan elektronik tebligat adreslerini, adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili kurum ve kuruluşlara veya birliğe gönderir ve teslimi gerçekleşir.