Dijital İkizler

Hayatımıza giren yeni kavramlardan birisi de dijital ikiz kavramıdır. Dijital ikiz kavramını farklı şekillerde tanımlayanlar var. En genel tanımını "fiziki yapıların sanal modeli olarak" düşünebiliriz. Fiziki yapılara örnek olarak fabrikalar, ürünler, sistemler sayılabilir.

Dijital ikizler, ürünler, binalar ve süreçlerle ilgili büyük resmi görmeyi sağlıyor denebilir. En büyük faydalarından birisi fiziki dünyada olan bitenle ilgili gerçek zamanlı bilgi sağlamasıdır diyebiliriz. Bunu sağlamak için sensörler, entegrasyonlar, analiz ve bunlardan beslenen sanal model yazılımları kullanılır.

Dijital ikizler kullanılarak, hem sistemler çalışırken izlenebilir, çıkabilecek sorunlar öngörülebilir ve izlenebilir. Hem de fiziki dünyada oluşabilecek değişik şartlar, sanal ortamda test edilebilir. Örneğin Arctic Wind firmasının Norveç'te işlettiği rüzgar türbinlerinde böyle bir sistem kullanılmaktadır. Bu türbinlerin bulunduğu ortamda, uzun süren karanlık ve soğuk dönemler olduğu için, bakımları çok zahmetli olabilmektedir. Türbinlerdeki sensörlerden elde edilen veriler bin altı yüz km uzaktaki ofise aktarılmakta, türbinlerin dijital ikizleri için temel veriyi oluşturmaktadır. Bu verilerin analiz edilmesiyle türbinlerin hangi şartlarda kapatılacağına karar verilebilmektedir.

Genel olarak, bu teknolojinin henüz yeni yaygınlaşmaktadır. Iot cihazların yaygınlaşması, yapay zeka ve makine öğrenmesi alanındaki gelişmeler bu teknolojinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır.