İlave İstihdam için Yeni Teşvik

İlave İstihdam için Yeni Teşvik

1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında ilave istihdam olarak işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle işverene, SGK primi, Gelir Vergisi (Stopaj) ve ücret (Maaş) desteği verilecek.

Yasa teklifi şöyle:

“ 1.2.2019 ila 30.4.2019 tarihleri arasında iş yerlerinde 2018 yılı Ocak ve Aralık ayları döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aylardaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fon'dan (İşsizlik Fonu) karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin SGK’ya olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez."

1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında ilave olarak İşe alınanlar 9 ay çalıştırılırsa, bu çalışanların 2 bin 20 liraya denk gelen asgari ücretleri, SGK ve İşsizlik primi Aylık 959,40 ve Stopaj ve Damga Vergisi 153,74 TL kamu tarafından ödenecek.

Aylık yararlanılacak teşvik işçi başına 3 bin 184 TL, Üç ay boyunca yararlanılacak teşvik işçi başına ise 9 bin 552 liraya ulaşacak. 

Destek işverene direkt verilmeyecek; işverenin SGK'ya olan borçlarına karşılık mahsup edilecek.

Teşvikten yararlanabilmek için İşe başlatılacak işçinin işe alındığı tarihten önceki üç ayda 10 günden fazla sigortalı çalışmamış ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Ayrıca teşvikten yararlanacak işverenin sigorta ve işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekiyor. Ancak, borçlarını yapılandırmış olanlar, yapılandırma yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece teşvikten yararlanabiliyorlar.