Ticari Yazılım Kullanmanın Önemi, Desen ERP'nin Avantajları

Ticari Program Kullanmak Neden Önemli: DesenERP; işletmelerin bugünkü durumunu görebilmesi ve geleceğini planlayabilmesi için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri size sağlar. Tüm dünyada işletmeler ticari işlerini yazılım programları ile takip ederler. Örnek: Rusya'da bakkal açılışı yapmak için Maliye'ye başvuran işyerlerinden hangi ticari yazılımı kullandığına dair resmi yazı istenir.

DesenERP'yi Ne için Geliştirdik: DesenERP; şirket sahipleri, yöneticiler ve programı kullanan personellere toplam faydayı maksimum olarak sunmaktadır. Excel'e ihtiyaç bırakmaksızın tüm mali veriler online raporlanabilmektedir.
DesenERP'nin başka programlardan farkı nedir? Yeni kurulan işletmeler genel itibarla bir yada birkaç kişilik bir ekip ile kurulmaktadır. Personel sayısı minimum sayıda olduğu için iş bölümü ve iş takibinde verimli olmak çok önemlidir. Çalışanların kendilerinden beklenen işleri günübirlik ve doğru olarak yapmaları şirketin büyümesi açısından önemlidir. DesenERP bu kısıtlı kadronuz ile mükemmel bir sonuç elde edebilmeniz için, işletmenizle ilgili para ile ölçülebilen her türlü bilgiyi anlık olarak, bir Mali müşavire yada danışmana ihtiyaç duymaksızın size sunmaktadır. 20 yılı aşkın ticari birikimimiz ile geliştirdiğimiz DesenERP sizlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecektir.

DesenERP'nin farkını hissedeceksiniz. DesenERP sizin taleplerinizi dinler, ihtiyaçlarınızı tespit ettikten sonra, sistemi size özel olarak tasarlar. İhtiyaç duyduğunuz tüm form tasarımlarını vb. altyapı ayarlamalarını en uygun maliyetlerle yapar, sitemden maksimum verim almanızı sağlar.

İşletme sahip ve yöneticilerinin alması gereken bilgiler, raporlar nelerdir? DesenERP bu bilgileri bize sunar mı?

1. Varlıklarını, Borçlarını ve farkını bilmeleri gerekir.
2. Likidite (Nakit) durumunu bilmesi gerekir. Günlük, haftalık veya aylık nakit-giriş çıkış durumunu görüp, planlama yapması gerekir.
3. Aylık, Yıllık Gelir-Gider (Kar Zarar) durumunu görmelidir.

Piyasada şirketlerin çoğu bu bilgileri bilmezler.
DesenERP ise bu bilgileri online - eş zamanlı olarak, doğru bir şekilde size sunar.


DesenERP'de Hangi Modüller Vardır?

Stok Modülü
RBK (Renk, Beden, Kavala)
Satınalma Modülü
Üretim Modülü
Satış Modülü
Hızlı Satış / Perakende Satış Modülü
Taksitli Satış Modülü
B2B
DesenPOS Adisyon Modülü
Crm
Araç Kiralama Takip ve Yönetimi
Araç Servis Modülü
Finans Modülü
E-Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
E-Defter Modülü
Onay ve Online Raporlama Modülü
Yönetim Raporlama Modülü

Yöneticiler Tarafından Alınması Gereken Örnek Raporlar Nelerdir?

Stok Envanter Raporu
Asgari Stok Seviyesi Fark Raporu
Satılmayan Ürünler Raporu
Fatura Karlılık Raporu
Gelir Gider Raporu Envantere Göre Özet / Detaylı
Gider Hesapları Analiz Raporu
Cari Aylık Kalan Raporu
Carilerden Yapılan Aylık Tahsilatlar Raporu
Carilere Yapılan Ödemeler Raporu
Yapılacak Cari Ödeme Çizelgesi
Cari Hesap Risk Analiz Raporu
Mali Durum Raporu
Muhasebe Genel Mizan Raporu / Kümülatif
Muhasebe Gelir Gider Raporu